پژوهشکده سپیدار وندالیسم و تاثیرات آن در فضای شهری نقش مدیریت شهری بر کاهش وندالیسم در پارک ها

وندالیسم و تاثیرات آن در فضای شهری

امروزه وندالیسم خصوصاً برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت زندگی می‌کنند واقعیتی تلخ ودر عین حال گریزناپذیر است و تقریباً همه ما و تقریبا هر روز شاهد عوارض این معضل اجتماعی هستیم. وندالیسم از واژه وندال، نام قومی از اقوام ژرمن ـ اسلاو گرفته شده است، آنها در …