تصویب طرح توسعه و عمران ناحیه مرکزی استان همدان

پژوهشکده سپیدار تصویب طرح توسعه و عمران ناحیه مرکزی استان همدان اداره راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان همدان، حسن ربانی ارشد اظهار داشت: استان همدان از سه ناحیه شمالی، مرکزی و جنوبی تشکیل شده که ناحیه مرکزی علی رغم گذشت زمان نسبتاً زیاد از انعقاد قرارداد و تهیه آن و قرارگیری شهر همدان به عنوان مرکز استان در این ناحیه تاکنون تصویب نشده بود.

وی افزود: با توجه به اینکه این طرح از جمله اسناد فرادست و هدایتگر دیگر طرح‌های شهری استان بالاخص مجموعه شهری و طرح جامع شهر همدان بوده و ضرورت داشت این طرح به تصویب برسد در اولویت اقدامات این اداره کل قرار گرفت.

ربانی یادآور شد: با تصویب این طرح، زمینه برای توسعه هماهنگ، موزون و منسجم ناحیه مهیا شده و با سطح بندی مراکز جمعیتی، ساماندهی نظام شهری و سکونتگاهی ناحیه که با توجه به قابلیت‌ها و پتانسیل‌ها صورت گرفته است کاهش مهاجرت به شهرها را به دنبال داشته و از گسترش حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری می‌کند.

ربانی گفت: با تصویب طرح مذکور بر اساس ضوابط و مقررات اجرایی آن زمینه برای توسعه اصولی فراهم شده و از اقدامات بی ضابطه و فعالیت‌های غیر مرتبط که منجر به تخریب اراضی کشاورزی و باغات می‌شود جلوگیری می‌کند.