آغاز عملیات اجرایی قطعه ششم آزادراه ارومیه-تبریز

پژوهشکده سپیدار آغاز عملیات اجرایی قطعه ششم آزادراه ارومیه-تبریز آزمون

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملیات اجرایی قطعه ششم آزادراه ارومیه- تبریز با دستور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. 
این قطعه شش خطه، در مسیری به طول ۳۲ کیلومتر، آزادراه ارومیه-تبریز را به آزادراه زنجان-تبریز و کریدور شرقی غربی متصل می کند. 
این آزادراه همچنین در نقش رینگ دوم کمربندی تبریز، نقش به سزایی در کاهش ترافیک شهر تبریز خواهد داشت.
گفتنی است اعتبار این پروژه ۴۲۳ میلیارد تومان برآورد شده و توسط بخش خصوصی تامین خواهد شد.