‌لزوم تدوین لایحه فرآیند صدور پروانه و تصویب در شورا

پژوهشکده سپیدار ‌لزوم تدوین لایحه فرآیند صدور پروانه و تصویب در شورا اداره راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در جلسه بررسی برنامه‌های اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در راستای اجرای برنامه پنج ساله سوم که با حضور مدیران شهری برگزار شد، با بیان اینکه فرآیند صدور پروانه ساختمانی تاکنون بر مبنای رویه‌های داخلی شهرداری تهران انجام شده است، اظهار کرد: در این فرآیند اشکالاتی وجود دارد و بعضاً بسیار زمان بر است.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه بخشی‌هایی از این فرآیند برای شورا و شهروندان روشن نیست، افزود: فرآیند صدور پروانه باید روشن و شفاف باشد و همه مراحل آن باید منطبق بر قوانین و قابل پایش و رصد باشد.

اعطا با اشاره به اینکه در جریان فرآیند صدور پروانه باید از اقدامات سلیقه‌ای در شهرداری و مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران جلوگیری شود، تاکید کرد: برای این منظور شهرداری را ملزم خواهیم کرد تا فرآیند صدور پروانه ساختمانی را در قالب یک لایحه به شورا ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب در شورا، مصوبه ملاک عملی برای هرگونه اقدام و جلوگیری از اقدامات سلیقه‌ای باشد.

به گفته وی طبق این طرح، شهرداری تهران ظرف مدتی محدود باید فرآیند صدور پروانه ساختمانی را در قالب یک لایحه به شورا بفرستد و پس از بررسی در شورای شهر تهران به تصویب برسد.